Přihláška na tábor

Pečlivě, prosím, vyplňte tento formulář. Po jeho odeslání Vás budeme v co  nejkrátší době kontaktovat s bližšími informacemi. Budou Vám poslány na zadanou e-mailovou adresu. Uložte si je, prosím, a přečtěte si pokyny, které obsahují. Kromě pokynů a tiskopisů nutných pro nástup účastníka na tábor obsahují i přidělený variabilní symbol. 

                    
E-přihláška    
   

                                                

*) Povinná položka **)Alespoň jedna povinná

Informace o akci
Datum, název *) :


Místo nástupu /
odjezdu na akci*) :

Velikost trička*) :

Informace o účastníkovi

Jméno *) :

Příjmení *) :

Datum narození*) :

Den: Měsíc: Rok:

Adresa *) :

Ulice:

Číslo:

Obec/pošta:

PSČ :

Upozorňuji u svého dítěte na tyto skutečnosti, které byste měli znát (např. prodělané závažné nemoci, špatný plavec, alergie na jídlo, strach ze tmy, špatné spaní, náměsícnost, noční pomočování...):

Kontaktní údaje zákonného zástupce

Jméno a příjmení

zákonného zástupce*) :

Datum narození:

Telefon1*) :

Telefon2**) :

E-mail*) :

Kde jste se o nás dozvěděli :
Dotazy a připomínky

Souhlas se zpracováním údajů


Tlačítkem odeslat přihlašuji své dítě na letní tábor a zavazuji se zaplatit účastnický poplatek. Byl jsem poučen o vydání a obsahu Táborového řádu, o obsahu Podmínek účasti a obsahu Podmínek pro zpracování osobních údajů. Dávám souhlas se zpracováním výše uvedených osobních údajů. Souhlasím se zpracováním fotografií a audiovizuálních záznamů svých a svého dítěte, které přihlašuji na tábor, a to s jejich pořízením a zveřejněním zejména na webových stránkách správce. Tento souhlas je udělován na dobu 5 let ode dne jeho udělení a mohu jej kdykoliv odvolat.

V případě problémů s přihláškou, prosím, neváhejte kontaktovat předsedu, který Vám ochotně pomůže problém vyřešit.