Během roku náš spolek organizuje pro účastníky letních táborů několik víkendových akcí; na tyto akce automaticky chodí pozvánky prostřednictvím naší stránky na sociální síti facebook (proklik).