Již od vzniku naší neziskové organizace jsme si dali za cíl začleňovat děti z dětských domovů do běžného táborového kolektivu. Odsuzuje typy táborů, které jsou určeny pouze pro děti z DD. Jsme toho názoru, že není třeba je oddělovat od ostatních dětí. Jsme si vědomi, že v mnoha případech jsou tyto děti problémovější, ale správný vedoucí si musí poradit se vším.

Naši sponzoři v podobě podnikatelů nám poskytli finanční dary právě na účast dětí z DD. Proto Vám nabízíme slevu na každé dítě v hodnotě 400 Kč na jakýkoliv z našich táborů dle naší nabídky. Na podrobnějších informacích se můžeme domluvit elektronickou formou prostřednictvím e-mailu apod. Kontakty na naší organizaci jsou ve stejnojmenné rubrice na hlavní stránce. Při účasti 10 a více dětí z vašeho domova je možné uplatnit slevu 600 korun na každé dítě.