Naše občanské sdružení letos poprvé rozšiřuje nabídku o vodácké zážitkové kurzy pro všechny typy škol. Výlet se třídou na vodu si jistě většina studentů zařadí mezi své oblíbené vzpomínky ze školy. Zajistíme jak týdenní sportovní kursy, tak několikadenní výlety, vše záleží na dohodě. Akci je možné rovněž kombinovat s jinými aktivitami (např. vyjížďky na kolech). Není potřeba, aby učitelé byli zkušení vodáci, o hladký průběh splouvání se mohou postarat naši zkušení licencovaní instruktoři s mnohaletou praxí. Na prvním místě je pro nás bezpečnost, proto všem účastníkům zapůjčíme plovací vesty a budeme trvat na tom, aby je používali. Studenti se seznámí s vybranou českou řekou, s pamětihodnostmi na jejím toku a s přírodou v okolí. Na vodě lépe poznají své spolužáky i sami sebe a odnesou si spoustu pěkných vzpomínek a veselých zážitků. Je třeba, aby si pomohli, poradili a třeba i podpořili kamaráda, který tváří v tvář šlajsně dostane strach.


Kurz většinou začíná na nejbližším nádraží v blízkosti Vaší školy. Zde od Vás naši zaměstnanci převezmou zavazadla a instruktor vodní turistiky Vás vlakem doprovodí až do kempu na Vltavě. (dopravu na místo si hradí každý sám) Převoz veškerých zavazadel je zajištěn a naše firma za Vaše osobní věci v průběhu přepravy ručí. Program mimo vodu je plně v rukou pedagogů Vaší školy, naši instruktoři zajišťují pouze samotný vodácký výcvik. Každý student je povinen se řídit dle schváleného řádu akce.


Cena: Za jeden den na jednoho studenta:

185 Kč (pedagogický doprovod zdarma)Cena akce zahrnuje:

  • zapůjčení vodáckého vybavení (stabilní kanoe Vydra, pádla, vesty)

  • transport zavazadel na další tábořiště, zatímco skupina pluje po řece

  • licencované instruktory vodní turistiky (na deset studentů 1 instruktor)

  • a navíc zcela zdarma spoustu zábavy a skvělých zážitkůVaše další dotazy rádi zodpovíme a objednávky ochotně vyřídíme na tel: 728 956 045 nebo pište na e-mail: thetriptofancy@email.cz

Doporučujeme Vám, abyste si termín zarezervovali co nejdříve, aby se nestalo, že Vámi vybraný termín bude už obsazený.
Všeobecné podmínky účasti na vodáckých akcích pořádaných občanským sdružením The trip to fancy, o.s.Úvodní ustanovení

1. Tyto podmínky se vztahují na vodácké akce organizované The trip to fancy, o.s.

2. Vodáckých akcí se mohou účastnit:
         1. osoby starší 18 let způsobilé být účastníky občanskoprávních vztahů
         2. osoby ve věku od 15 do 18 let s písemným svolením zákonného zástupce
         3. osoby mladší 15 let v doprovodu odpovědné osoby starší 18 let
3. Všichni účastníci musí umět plavat. 

4. Účast na akci podstupují všichni účastníci na vlastní nebezpečí. Každý účastník zaplacením zálohy stvrzuje, že nastudoval podmínky a že s nimi souhlasí.

5. Každý účastník, nebo jeho zákonný zástupce je povinen podepsat na začátku akce reverz.

Povinnosti účastníků

1.Účastníci jsou povinni poslouchat pokynům organizátora na vodě, především na nebezpečných úsecích a za zvýšeného stavu vody. Za tímto účelem je potřeba, aby se pohybovali v přiměřené blízkosti organizátora a neoddělovali se od skupiny.

2.Po dohodě nebo na víkendových akcích pořádaných formou půjčovny mohou účastníci plout sami bez organizátora. Pozor! V tom případě plně ručí za zapůjčené vybavení.

3.Účastníci se chovají kulturně a slušně a to nejen k ostatním účastníkům akce, ale i ke svému okolí. Je třeba brát v úvahu často odlišné kulturní návyky občanů v cizích zemích a chovat se podle nich. Pokud účastník porušuje mravy (vulgární chování, nadměrná konzumace alkoholu, drog, kriminální delikty apod.), může být s okamžitou platností vyloučen z účasti na akci, nebo předán do rukou policie příslušného státu.

 Zodpovědnost za účastníky akce

Každý se akce účastní dobrovolně a na vlastní nebezpečí. Vedoucí akce může zakázat jednotlivci individuální program, případně i vyloučit účastníka z programu, nebo jeho části, pokud uzná, že jeho zdravotní stav, kondice či zkušenosti neodpovídají požadavkům na daný program. S ohledem na momentální počasí, fyzický, psychický a zdravotní stav účastníků a jiné neblahé okolnosti může vedoucí akce plánovaný program změnit, omezit, či nahradit programem jiným.

Ceny, placení a storno

1. Ceny akcí a slevy se řídí dle platného ceníku a jsou sjednány dohodou.

2. Při placení jsou účastníci povinni dodržet určené lhůty a pokyny, jinak jejich rezervace příp. záloha propadá.

3. Storno poplatky:
         1. do 1.4.2013.................………………….....................….0%
         2. Od 1.4. do 30 dnů před začátkem akce…..............….…50%
         3. od 30 do 15 dnů před začátkem akce..........……………80%
         4. méně než 14 dnů před začátkem akce……...............…100%
  

4. V případě, že účastník za sebe nalezne náhradu, storno poplatky mu nebudou účtovány. Změna účastníka je zdarma.